LEDEN

OPEN verenigt provinciale erfgoedhuizen en stroomlijnt visie en samenwerkingsprojecten op nationale schaal vanuit een regionaal perspectief. Hiermee vormt het samenwerkingsverband de ideale schakel tussen nationaal en regionaal beleid waarbij vrijwel alle erfgoedinstellingen worden bereikt. Daarmee is OPEN een goed aanspreekpunt voor overheden, fondsen en andere organisaties op het gebied van erfgoedbeleid.