OVER OPEN

OPEN is een platform van erfgoedhuizen waarbij kennis en ervaring van alle regio’s bij elkaar komt die leidt tot kennisvermeerdering en tot een landelijke agendering en aanpak van belangrijke onderwerpen zoals digitalisering en ondersteuning van vrijwilligers.